Roligt spel för att träna på Tiokompisar

Tanken med Tiospelen är att göra matematiken mer lättillgänglig och lustfylld, så att grundläggande kunskaper ska kunna få fäste på ett roligt sätt. Genom att automatisera räknandet i så hög utsträckning som möjligt, blir det lättare för barnet att förstå matematik även senare i livet.

Att kunna sina tiokompisar, det vill säga de ental som i par bildar summan tio, är väsentligt för att fortsätta utveckla sitt matematiska tänkande och så småningom kunna lösa svårare problem. Med Tiospelen befästs tiokompisarna naturligt.

Sagt om appen

"Den är jätterolig. Man lär sig och tränar tiokamraterna på ett roligt sätt. Det är roligt att man kan välja på att spela tillsammans, 2, 3 eller 4, eller träna själv. Det är roligt när monstret äter upp korten man inte kan använda."
"Så bra och mina elever(1:or) älskar denna."
"Superbra spel! Eleverna älskar det!"
"Det är såå bra när eleverna kan spela tillsammans!!!!"
"Förskoleklassen älskar den!"
"Mina elever älskar tiokompisar."

Brädtian – 1 till 4 spelare

Varje spelare har en spelplan med nio rutor, numrerade från ett till nio. Man ska samla tiokompisen till varje ruta på sin spelplan och gör detta genom att turvis plocka kort från högen i mitten. Vissa av korten är specialkort som antingen hjälper spelaren eller ställer till med bekymmer.

PipFågeln Pip är en hjälpsam filur och blir det kort spelaren vill att det ska vara. Lägg fågeln på vilken tom ruta som helst.

BombenBomben lägger sig på en av spelarens fyllda rutor och spränger bort ett redan lagt kort, så att spelaren behöver ett nytt.

BjörnenBjörnen ger tre kort istället för ett. Spelaren får använda alla som passar på spelplanen.

MonstretMonstret är en hungrig soptunna. Får spelaren upp ett kort som inte kan användas, slängs detta till monstret som äter upp det med ett väldigt glufsande.

Tiopyramiden - patiens för en spelare

På spelbordet bildas en pyramid av kort lagda på varandra. Datorn slumpar fram ett kort i taget i en hög. Det gäller för spelaren att matcha ett fritt kort i pyramiden med sin tiokompis, antingen i pyramiden eller i högen på bordet. Dra tiokompisen till kortet i pyramiden. Om det kort som slumpas fram inte passar med ett fritt kort i pyramiden, får spelaren slänga det i soptunnemonstret.

Patiensen går ut när alla kort matchats med sin tiokompis, så att hela pyramiden har försvunnit från spelbordet.

Tiostress - flashcard-baserat spel för 1 eller 2 spelare

Här gäller det att vara snabb! Utmana dig själv eller en kompis med att få så många rätt på kortast tid. Du får en uppgift och tre svarsalternativ. Bara ett är rätt.